Local Free Shipping on ₪300 / International Free Shipping on $200

All the fashion you need in one place!

All the fashion you need in one place!

One Stop Shop!

One Stop Shop!

סיפור על אהבה לנעליים

סיפור על אהבה לנעליים הגר סידס זוג מגפיים בצבע בריק את אהבתי לנעליים קיבלתי מאמא שלי. היא אוהבת נעליים ותיקים. כשהייתי קטנה, היה לה זוג מגפיים בצבע בריק שהייתי ממוגנטת אליו וקיוויתי שיגיע היום ואני אוכל לנעול אותם בעצמי. היא הייתה תמיד בוחרת את נעליה בקפידה והעבירה לי את החיידק. אני זוכרת שהיא לקחת אותי […]

Contact Us